Ч.Уранхолбоо: “Цахилгааны сайн инженерүүд байвал холбогдоорой. Хамаагүй ээ хувиасаа төлбөр мөнгийг нь гаргаад аюулгүй болгоё” гэлээ.

Ч.Уранхолбоо: “Нэн тэргүүнд Улаанбаатар хотын цахилгааны энэ олон ил задгай утаснуудыг далдалж янзлаад аюулгүй болгох хэрэгтэй байна. Цахилгааны сайн инженерүүд байвал холбогдоорой. Хамаагүй ээ хувиасаа төлбөр мөнгийг нь гаргаад аюулгүй болгоё” гэлээ.