Нара: Нөхөртөө төрсөн өдрийн сюрприз барих ажилд хамтарсан найзуудад нь маш их баярлалаа

Нара: Нөхөртөө төрсөн өдрийн сюрприз барих ажилд хамтарсан найзуудад нь маш их баярлалаа