60 жилийн өмнө ширгэсэн Цойцон нуур сэргэжээ

60 жилийн өмнө ширгэсэн Хөвсгөл аймгийн Цойцон нуур сэргэжээ

Эх сурвалж: Зөв:мн