Нара Монголынхоо бүх сайхан ээжүүд , үрсүүддээ “Эх үрсийн баяр”-н мэндчилгээ дэвшүүллээ

Нара дараах сайхан гэр бүлийнхээ зургийн хамтаар Монголынхоо бүх сайхан ээжүүд , үрсүүддээ “Эх үрсийн баяр”-н мэндчилгээ дэвшүүллээ.