Эргэн дурсахуй-(фото)

Дараах зурагнуудаас таны дурсамжинд үлдсэн сэтгэлд дотно харагдах зураг байна уу?