Энэ зун ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчлэх амралт, сувиллын газрууд

Энэ зун буюу 2023 онд ахмад настанд, амралт сувиллын үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх байгууллагын жагсаалтыг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас гаргажээ. Доорх амралт, сувиллын газруудад ахмад настангууд 60-70 хувийн хөнгөлөлттэй амрах боломжтой буюу 210 мянган төгрөгийн амралтын газар 70 мянган төгрөгөөр үйлчлүүлэх боломж нээгдэж байгаа юм байна.