Олны танил эрхэмүүдийн залуу нас

Салхи зүсэн амьдарна
Салхи шиг зүсүүлж амьдарна
Зүстэй байна, цөстэй байна
Зүсүүлсэн нүүртэй байна
Шартай омогтой байна
Шав шар байна
Шал ногоон байна…
Нулимс зүсэн амьдарна
Нулимс шиг зүсүүлж амьдарна
Нүдтэй байна, шүдтэй байна
Хүчтэй байна, гэхдээ
Уйлж байна, хүнээрээ байна
Уруулсан салхи шиг байна.
Амьдрал зүсэн амьдарна
Амьдрал шиг зүсүүлж амьдарна
Хөнгөн байна, гэнэн байна
Хөөрөн нисч байна
Хөв хөх байна
Хөөс шиг байна
Хөөс шиг сарнисан байна
Надад ирсэн, надад байсан
Надаас явсан хорин нас…

Эх сурвалж: time.mn