ХАЛУУН УС ХЯЗГААРЛАХ БАЙРШИЛ, ХУВААРЬ

Энэ онд нийслэлийн хэмжээнд 27,1 км дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил хийгдэнэ. Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлд хамрагдах байршил, хугацааг танилцуулж байна.