Энэ сард хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь

Тавдугаар сарын нийгмийн халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь гарчээ. Энэ сарын 18-д хүүхдийн мөнгө, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхийн тэтгэмжийг олгох бол ахмадуудын тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмж, хүнсний талоныг дөрөвдүгээр сарын 15, 25-ны өдрүүдэд өгөх хуваарьтай байна.

Тавдугаар сарын нийгмийн халамж, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь: