Хамгийн аюултай ажил мэргэжилүүд

Ажлын байран дээрх нас ба.ралт сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа нь харамсалтай. Хамгийн аюултай ажил мэргэжилүүдийн жагсаалтыг та бүхэндээ хүргэе

1. Мод бэлтгэгч. Дэлхийд хамгийн аюултай ажлын нэг бол мод бэлтгэх. Мод бэлтгэлийн ажилчидын нас ба.ралтын хувь бусад ажлын байрнаас 33 дахин их байна

2 . Онгоцны нисгэгчид, нисэх инженерүүд. Онгоцны нисгэгч нас бар.сан тохиолдлын дийлэнх нь тогтмол хуваарьтай тийрэлтэт онгоцноос илүү хувийн эзэмшлийн онгоц, нисдэг тэрэгний осолд өртдөг

3. Нефть, байгалийн хий, уул уурхайн салбарын ажилтнууд. Эдгээр ажилчдын нас ба.ралтын шалтгаан нь тээврийн ос.ол, эд зүйл, тоног төхөөрөмжтэй харьцах тохиолдолд осолд.дог байна.

4 . Дээврийн ажилчид. Дээврийн ажилчдын үхэл.д хүргэх хамгийн түгээмэл шалтгаан нь дээвэр эсвэл шатнаас унах явдал юм

5. Хогны машины ажилчид. Эдгээр ажилчид ажилаа хийх явцдаа олон янзын эд зүйлээс их гэмтдэг ба хогны машиндаа мөргүүлэх тохиолдол их байдаг байна.

6. Гагнуурчин. Энэхүү ажилчдын хамгийн их үхэл.д хүргэдэг шалтгаан нь үйлдвэрлэлийн осол төдийгүй аюулгүйн ажиллагаа мөрдөөгүйгээс болдог байна

7. Хүргэлтийн жолооч нар. Тэд ихэвчлэн илүү их хүргэлт хийх зорилгоор замын хөдөлгөөнд их оролцдог ба зам тээврийн осолд их өртдөг байна

8. Тариаланчид. Тариаланчдын хувьд хамгийн их тохиолддог үх.лийн гэмтэл нь тракторын гэмтэл байдаг.

9. Гал түймэрийн ажилчид. Тэд ихэвчлэн ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа гэмтэх болон нас бар.даг байна.

10. Цахилгаанчин. Тэд цахилгаанаас ихэвчлэн осолд.дог бөгөөд шонгын мод, дээврээс унах тохиолдол их байдаг